全然~ない ~: hoàn toàn ~ không {ngữ pháp n5}

Giải thích:
Là phó từ biểu thị mức độ.khi làm chức năng bổ nghĩa cho đồng từ thì chúng được đặt trước động từ.
Mang ý nghĩa hoàn toàn…không, thì luôn đi với câu phủ định.
Ví dụ:
お金が全然ありません。Tôi không có tiền.
全然分かりませんTôi hoàn toàn không hiểu.
Chú ý:
「全然」Còn có thể dùng bổ nghĩa cho tính từこの本は全然面白くないです。Cuốn sách này
Ngữ pháp n5
23:05:15, 08-04-2016
2407 Lượt xem