[Học tiếng Nhật] - Luyện nghe N3 (01 - 05)

Cấu trúc bài thi Nghe Năng Lực Nhật Ngữ N1 N2 N3 N4
Chào các bạn học để thi Năng Lực Nhật ngữ JLPT. Hôm nay chia sẻ với các bạn về phần thi nghe.
Trong mỗi bài thi của N1,N2,N3,N4,N5 đều có phần khác nhau. nên chúng ta chú ý và cần luyện tập thường xuyên.