bộ SỈ 歯 : Chữ 齢LINH

Hán LINH- Số nét: 17 – Bộ: SỈ 歯
ON レイ
KUN 齢い よわい
とし

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
NGUYỆT LINH tuần trăng; tháng tuổi của trẻ con; tháng tuổi
NIÊN LINH THUẬN theo thứ tự tuổi
NIÊN LINH CẤP Tiền lương dựa vào tuổi
NIÊN LINH SAI sự chênh lệch tuổi tác
NIÊN LINH TẦNG,TẰNG nhóm tuổi; độ tuổi
制限 NIÊN LINH CHẾ HẠN hạn tuổi;niên hạn
が増える NIÊN LINH TĂNG lớn tuổi
NIÊN LINH biên niên;tuổi;tuổi tác
HỌC LINH tuổi đến trường
CAO LINH tuổi cao
THÍCH LINH KỲ tuổi có thể kết hôn; tuổi đủ tư cách kết hôn
THÍCH LINH độ tuổi phù hợp
LÃO LINH tuổi già
何時年 HÀ THỜI NIÊN LINH cùng tuổi
愛情に年は関係ない ÁI TÌNH NIÊN LINH QUAN HỆ Tình yêu không phân biệt tuổi tác.
06:24:50, 22-07-2015
1564 Lượt xem