Từ vựng “Các bộ phận cơ thể”

Từ vựng tiếng Nhật Các bộ phận cơ thể

 

Phù hợp với các bạn bắt đầu học tiếng Nhật và các bạn Du học

 

Bình Lão Đại

16:04:53, 31-10-2014
4027 Lượt xem