Các “cách biểu cảm” thú vị

1. 笑い (Warai): cười

2. 眠る(Nemuru): ngủ

3. 泣く(naku): khóc

 

Tài liệu học tiếng Nhật N5,N4,N3,N2,N1

Tài liệu luyện thi N5

Từ vựng N5: http://daytiengnhatban.com/n5/tu-vung-n5

Hán tự N5: http://daytiengnhatban.com/n5/han-tu-n5

Ngữ pháp N5:http://daytiengnhatban.com/n5/ngu-phap-n5

Luyện Nghe N5: http://daytiengnhatban.com/n5/luyen-nghe-n5

Tài liệu luyện thi N4

Từ vựng N4: http://daytiengnhatban.com/n4/tu-vung-n4

Hán tự N4:  http://daytiengnhatban.com/n4/han-tu-n4

Ngữ pháp N4:http://daytiengnhatban.com/n4/ngu-phap-n4

Luyện Nghe N4:http://daytiengnhatban.com/n4/luyen-nghe-n4

Tài liệu luyện thi N3

Từ vựng N3http://daytiengnhatban.com/n3/tu-vung-n3

Hán tự N3http://daytiengnhatban.com/n3/han-tu-n3

Ngữ pháp N3http://daytiengnhatban.com/n3/ngu-phap-n3

Luyện Nghe N3http://daytiengnhatban.com/n3/luyen-nghe-n3

Tài liệu luyện thi N2

Từ vựng N2: http://daytiengnhatban.com/n2/tu-vung-n2

Hán tự N2: http://daytiengnhatban.com/n2/han-tu-n2

Ngữ pháp N2: http://daytiengnhatban.com/n2/ngu-phap-n2 

Luyện Nghe N2: http://daytiengnhatban.com/n2/luyen-nghe-n2

Tài liệu luyện thi N1

Từ vựng N1: http://daytiengnhatban.com/n1/tu-vung

Hán tự N1:http://daytiengnhatban.com/n1/han-tu

Ngữ pháp N1: http://daytiengnhatban.com/n1/ngu-phap

Luyện Nghe N1: http://daytiengnhatban.com/n1/luyen-nghe

  

Dạy Tiếng Nhật Bản

16:10:39, 07-11-2014
10687 Lượt xem