Các cách gọi người thứ ba không có mặt trong tiếng Nhật

人=ひと=hito
Cách gọi thông thường, ví dụ:
その人: Người đó
安藤さんという人: Người gọi là anh Andoh
方=かた=kata
Cách gọi lịch sự. “Ngài ấy”, “bà ấy”, “quý cô đó”.
その方: Quý bà đó
安藤さんとい方: Quý ông đó gọi là Andou.
Bạn nên dùng cách này để gọi người của đối phương.
Số nhiều: kata gata (gata là để cấu tạo số nhiều dạng tôn kính)
もの=mono
弊社の安西というものが対応いた し ます。
Anzai của công ty chúng tôi sẽ giải quyết.
Tên + “to iu mono” là cách gọi khiêm nhường người thuộc bên người nói, chú ý là trong trường hợp này chỉ dùng tên không mà không phải dạng “~san”.
あいつ=aitsu
“Thằng đó”, “hắn”: Chỉ người thứ 3. Đây là cách gọi khinh miệt.
Số nhiều: あいつら (aitsura) bọn nó
こいつ=koitsu
“Thằng này”: Gọi người nghe một cách khinh miệt
そいつ=soitsu
“Thằng đó”: Gọi khinh miệt một người thứ 3 không có mặt
この野郎=このやろう=kono yarou
“Thằng chó này”: Cách gọi nhục mạ người đối diện
(Tham khảo: ばか野郎=baka yarou = “thằng ngu, thằng ngốc” cũng là một cách gọi nhục mạ)
“yarou” là cách gọi miệt thị, ví dụ “sono yarou”,…

Nguồn: http://www.saromalang.com

Liên Kết Website

09:24:19, 30-03-2016
1466 Lượt xem