Các câu giao tiếp cơ bản

안녕하세요
xin chào(lịch sự)
안녕하세요 .여러분
xin chào các bạn
안녕


Ngang hàng thân mật

안녕하십니까?
Câu tôn kính
안녕하세요. : Xin chào.
안녕하세요. 만나서 반가워요.
Chào chị, rất vui được gặp chị.
어떻게 지내세요? : Dạo này anh thế nào?
잘 지내고 있어요. 당신은요?Tôi bình thường. Còn anh?
저도 잘 지내고 있어요.Tôi cũng khỏe.
만나서 반가웠어요. 다음에 또 만나요.
Rất vui được gặp chị. Hẹn gặp lại nhé.
네, 그럼 안녕히 가세요. : Vâng, anh đi ạ.
안녕히 주무세요. : Chúc ngủ ngon
처음 뵙겠습니다. 저는 남이라고 해요.
Rất hân hạnh,lần đầu tiên được gặp em. Tôi là Nam.
처음 뵙겠습니다. 짱이라고 해요.
Rất hân hạnh,lần đầu tiên được gặp chị. Tôi là Trang.
혹시 밍 씨를 아세요? : Anh có biết Anh Minh không?
아세요 ( biết )
어머, 오랜만이에요. :Ôi, lâu quá rồi không gặp
오랜만이에요 ( lâu quá rồi )
요즘어떻세요 :Dạo này anh thế nào?
오래간만입니다.hoặc 오랜간만입니다 :Lâu lắm mới gặp lại
요즘사업이어떠세요 :Công việc làm ăn của anh thế nào
요즘어떻게지내십니까? Gần đây anh sống thế nào.
그도안어떻게지냈어요? Lâu nay anh sống thế nào?
여보세요 : Alô
어떠십니까? : Thế nào ạ?
모두 무고합니다,감사합니다
tất cả mọi chuyện đều ổn cả , xin cảm ơn
가족들도 안녕하십니까?
Gia đình vẫn khỏe chứ
감사합니다,가족들도모두무고합니다
Xin cảm ơn .gia đình tôi đều khỏe
안녕하세요
an niơng ha xê iô
xin chào
또 만나요
tô man na iô
hẹn gặp lại
즐거운 하루 되세요
chưl cơ un ha ru tuê xê iô
chúc một ngày tốt lành
행운을 빕니다
heng u nưl bim ni tà
cầu chúc anh may mắn
만나서 반갑습니다
man na xơ ban cáp xưm ni tà
rất hân hạnh được gặp anh
이제 가야겠군요I
chê ca ia kết cun iô
tôi phải đi bây giờ
조금 더 있다가 가면 안 되겠습니까?
chô cưm ít ta ca ca mi ơn an tuê kết xưm ni ca ?
Anh chị ở thêm một chút nữa không được sao ?
얘기 즐거웠습니다
ie ci chưl co uớt xưm ni tà
buổi nói chuyện thật là vui
연락하겠습니다
iơn lác ha kết xưm ni tà
tôi sẽ liên lạc với anh chị
이게 누구야? 정말 몇 년은 된 것 같은데요i
cê nu cu ia , chơng mal mi ớt ni ơ nưn tuên cớt ca thưn tê
Ấy , ai đây ? mấy năm rồi mới gặp
오랜만이다. 어디 갔다 왔니?
ô re ma ni tà , ơ ti cát ta oát ni ?
lâu quá rồi mới gặp . Cậu đi đâu về vậy
한국어를 배우러 한국에 갔었어
Han cúc ơ rưl be u rơ han cúc ê cát xớt xơ iô
Sang Hàn Quốc để học tiếng Hàn
그랬구다.재미있었어?
Cư rét cu na . che mi ít xớt xơ ?
Vậy hả .? có vui không ?
좋아요,당신은요?
Chô ha iô , tang xi nưn iô
Vui lắm , anh thì thế nào ?
괜찮아요. 가족들도 안녕하시지요?
Cóen shá na iô . ca chốc tư tô an niơng ha xi chi iô ?
Đều tốt cả , gia đình anh thế nào ?
다 잘 있어요
Ta chal ít xơ iô
Mọi người đều khỏe mạnh
내일 제혁씨를 만나기로 했어요
Ne il che hiớc xi rưl man na ki rô hét xơ iô
Ngày mai tôi hẹn với anh chehuyk
그래요,안부 좀 전해 주세요
Cư riô , an bu chôm chơn he chu xê iô
Vậy ư , vậy cho tôi gửi lời hỏi thăm
그렇게 할게요.
Cư rớt cê hal cê iô
Vâng , tôi sẽ chuyển
내가 그를 보고싶다고 전해줘요
Ne ca cư rưl bô cô xíp ta cô chơn he chuơ iô
Nói với anh ấy là tôi nhớ anh ấy lắm
그를 다음주에 만나면 괜찮지요?
Cư rưl ta ưm chu ê man na miơn cóen shán chi iô ?
Anh có muốn gặp anh ấy vào tuần sau không ?
실례합니다. 자우 씨인가요?
Xi liê hăm ni tà , cha u xi in ca iô ?
Xin lỗi , anh có phải anh Châu không ?
네,맞습니다,안녕하세요
Nê , mát xưm ni tà , an niơng ha xê iô
Vâng , đúng như vậy , chào anh
안녕하세요.저는 항 아라고 합니다.처음 뵙겠습니다
An nơng ha xê iô , chơ niưn hoang i ra cô hăm ni tà , shơ ưm buếp cết xư ni tà
Chào anh , tôi là Hoàng , hân hạnh được gặp anh
만나서 반갑습니다. 말씀 많이 들었습니다
Man na xơ ban cáp xưm ni tà , mal xưm ma ni tư rớt xưm ni tà
Hân hạnh được gặp anh , tôi đã được nghe nói nhiều về anh
민수야 ,영호랑 인사한 적 있어?
Min xu ia , iơng hô rang in xa hăn chớc ít xơ ?
Này min su , cậu đã gặp yongho lần nào chưa ?
아니,인사한 적이 없어
A ni , in xa hăn chơ ci ợp xa
Chưa , chưa gặp bao giờ
영호야 민수를소개할게
Iơng hô ia , min su rưl xô ce hal cê
Yonghô này , tớ giới thiệu đây là minxu
안녕,민수,만나서 반가워
An niơng , min su , man na xơ ban ca uơ
Chào min su , thatạ vui được gặp cậu
이름이 어떻게 되세요?
I rư mi ơ tớt cê tuê xê iô ?
Tên cậu như thế nào nhỉ ?
박 영호 입니다
Bak iơng hô im ni tà
Tên tôi là pảk yonghô
(당신은) 뭐라고 부를까요?
(tang xi nưl ) muơ ra cô bu rul ca iô ?
Tôi gọi anh như thế nào đây ?
영호라고 불러 주세요
Iơng hô ra cô bu lơ chu xê iô
Hãy gọi tôi là yonghô
어디서 오셨습니까?
Ơ ti xơ ô xiớt xưm ni ca ?
Anh từ đâu tới vậy ?
한국에서 왔습니다
Han cúc ê xơ oát xưm ni tà
Tôi từ Hàn Quốc tới
사업차 오셨나요?
Xa ớp sha ô xiớt oát xơ iô
Anh đi làm ăn phải không ?
아니요, 놀러 왔습니다
A ni ô nô lơ oát xơ iô
Không , tôi đi chơi thôi mà
제 소개를 하겠습니다
Chê xô ce rưl ha cết xưm ni tà
Tôi xin tự giới thiệu
저는 한국 서울에서 왔습니다
Chơ nưn han cúc xơ ul ê xơ oát xưm ni tà
Tôi từ seoul Hàn Quốc đến
좋은 친구가 되었으면 합니다
Chô ưn shin cư ca tuê ớt xư miơn hăm ni tà
Tôi muốn chúng ta trở thành bạn tốt của nhau
우리는 만난 적이 없습니다
U ri nưn man nan chơ ci ợp xưm ni tà
Chúng tôi chưa gặp nhau bao giờ
이름을 물어 봐도 될까요?
I rư mưl mu rơ boa tô tuêl ca iô ?
Xin hỏi tên anh có được không ?
고향이 어디입니까?
Cô hiang i ơ ti mi ni ca ?
Quê anh ở đâu vậy ?
미안하지만 이름을 다시 말해 주시 겠습니까?
Mi an ha chi man i rư mưl ta xi mal he chi xi kết xưm ni ca ?
Xin lỗi , anh có thể nói tên anh lại được không ?
어떤 직업을 갖고 계십니까?
Ơ tơn chíc ớ pưl cát cô ciê xim ni ca ?
Anh làm nghề gì vậy ?
기술자 입니다
Ki xul cha im ni ta
Tôi là kỹ sư
11:02:23, 16-04-2015
11413 Lượt xem