Các dạng trạng từ

*Để thành lập các trạng từ từ các tính từ -na , hãy sử dụng tiểu từ ni sau tính từ.

Tính từ -na trang từ
shizuka / yên tĩnh shizuka ni / yên tĩnh
kirei / đẹp kirei ni / đẹp
genki / khỏe genki ni / khỏe , khỏe mạnh
shinsetsu / tử tế shinsetsu ni / một cách tử tế
teinei / lịch sự teinei ni / một cách lịch sự
jouzu / giỏi về jouzu ni / giỏi về.

*Hãy xem các dạng trạng từ trong các câu, chúng thường được dùng làm với các động từ naru/ ” tr thành” và suru / “làm”

Ví d:
-Kanojo wa, shizuka ni arukimasu
Cô ấy đi bộ một cách yên lạng
-Ani hito, teinei ni hanashimashita.
Anh ấy nói chuyện một cách lịch sự
-Kanja wa, genki ni narimashita
Bẹnh nhân đã trở nên khỏe mạnh(kanja : bệnh nhân)
-Sato san wa, eigo ga jouzu ni narimashita.
Bà Sato đã trở nên giỏi tiếng Anh.
-Sato san wa, eigo o jouzu ni hanashimasu
Ông Sato nói tiếng Anh giỏi.
-Shinzuka ni shinasai.
Xin hãy yên lặng

 

Hỗ trợ học Hán Tự

17:39:32, 25-10-2014
2875 Lượt xem