Các lời giới thiệu đơn giản

Lời khuyên

*Các lời giới thiệu thích hợp thì quan trọng ở Nhật. Khi có thể, việc nhờ một người bạn Nhật giới thiệu bạn với một người Nhật khác được ưa thích hơn. Nếu không , bạn sẽ thấy các cụm từ bạn cần dưới đây.

 

Hỗ trợ học Hán Tự

15:13:33, 04-11-2014
4174 Lượt xem