Các trạng từ chỉ nơi chốn

*Một sô đại từ chỉ định (xem lại bài các đại từ mục các đại từ chỉ định) thực hiện chức nang là trạng từ chỉ nơi chốn.

Koko ở đây
Soko ở đó
Asoko ở đằng kia.

Ví dụ:

 

Hỗ trợ học Hán Tự

 

16:22:18, 03-11-2014
4560 Lượt xem