Các trạng từ chỉ thời gian.

kinou ngày hôm qua
kyou hôm nay
ashita ngày mai
mainichi mỗi ngày
maiasa mỗi buổi sáng
maiban mỗi buổi tối
ima bây giờ
saikin gần đây
yagate sớm
sugu ngay lập tức
mada chưa,vẫn

Ví dụ:

 

Học tiếng Nhật Bản

15:36:43, 31-10-2014
8043 Lượt xem