Tính từ tiếng Nhật: Các từ ghép, đi kèm với : 気 | Dạy Tiếng Nhật Bản

Tính từ tiếng Nhật: Các từ ghép, đi kèm với : 気

Hôm nay Trung tâm Dạy Tiếng Nhật Bản chia sẽ đến mọi người bài học tính từ tiếng Nhật: Các từ ghép, đi kèm với : 気

Dạy Tiếng Nhật Bản

8941 Lượt xem