Cách đếm “tuổi” trong tiếng Nhật

Từ vựng tiếng Nhật – Đếm tuổi tiếng Nhật từ 01 – 20

 

 

Dạy tiếng Nhật Bản

47181 Lượt xem