Cách viết các kí tự đặc biệt trong bộ gõ IME

Học tiếng Nhật Bản – Cách viết các kí tự đặc biệt trong bộ gõ IME

 

 

Học tiếng Nhật Bản

6228 Lượt xem