Cấu tạo số nhiều nhân xưng và cách gọi trong tiếng Nhật

Dạng lịch sự: Thêm “gata”

Dạng thông thường: Thêm “tachi”

Dạng suồng sã: Thêm “ra”

Các cách gọi khác trong tiếng Nhật

Ngoài ra có thể dùng danh từ chung để gọi như:

 

Học tiếng Nhật Bản

23:44:19, 30-09-2014
3774 Lượt xem