Chủ từ đặc biệt tiếng Nhật “Các mối quan hệ gia đình”

Học tiếng Nhật Bản –  Giao tiếp chủ từ “Các mối quan hệ gia đình”

*Chọn một thuật ngữ cột thích hợp trong biểu đò dưới đây khi nói về các thành phần viên gia đình . Trong tiếng Nhật, các thuật ngữ để chỉ các mối quan hệ gia đình khác nhau tùy theo bạn đang nói về gia đình riêng của bạn hay với một người nào khác, hay nói về gia đình người khác.

Bạn đề cập đến gia đình riêng của bạn với một tập hợp các dạng trung tính, về gia đình của người khác với một tập hợp các thuật ngữ kính cẩn.

Thành viên gia đình nói về gia đình bạn nói về gia đình của người khác
Ông sofu ojii san
sobo obaa san
Cha chichi otoo san
Mẹ haha okaa san
Chồng otto / shujin goshujin
Vợ tsuma oku san
Chú, bác oji oji san
Cô, dì oba oba san
Con trai musuko musuko san
Con gái musume ojoo san
Anh,em họ itoko itoko
Anh trai ani oniisan
Em trai otooto otooto san
Chị gái ane onee san
Em gái imooto imooto san

Các từ và cụm từ hữu dụng

*Bạn sẽ thấy phần này hữu dụng khi giao tiếp với người Nhật. Chỉ cần tìm phạm trù mà bạn muốn, và chọn cụm từ mà bạn cần !

Hỗ trợ học Hán Tự

12:36:53, 10-11-2014
8459 Lượt xem