Danh từ hóa tính từ

*Các tính từ có thẻ được danh từ hóa, hay được biến đổi thành danh từ, bằng một đề từ đơn giản cho mỗi trong hai loại.

*Đối với các tính từ -i, hãy thêm -no vào dạng cơ bản hay dạng từ điển.

Tính từ -i Dạng danh từ
ookii / lớn ookiino / cái lớn
atarashii / mới atarashiino / cái mới
hayai / nhanh hayaino / cái nhanh
shiroi / màu trằng shiroino / cái màu trắng
amai / ngọt amaino / cái ngọt
akai / màu đỏ akaino / cái màu đỏ
kiiroi / màu vàng kiiroino / cái màu vàng.

*Giống như với tiếng Anh, dạnh này thường xuất hiện trong ngữ cảnh, nghĩa là trả lời một câu hỏi, hay ám chỉ đến diều gì đó cũng được tìm hiểu lẫn nhau.

Ví dụ:

*Hãy xem hai cách nói về cùng một thứ . Lưu ý sự khác biệt trong cách nhấn mạnh.

Ví dụ:

*Sau đây là thêm một số ví dụ về các tính từ được danh từ hóa dùng trong các câu:

Ví dụ:

*Đối với các tính từ -na, hãy thêm -no vào dạng – na.

Tính từ -na, dạng -na Dạng danh từ
shizukana / yên lặng shizukanano / cái yên tĩnh
kireina / đẹp kireinano / cái đẹp
yuumeina / nổi tiếng yuumeinano / người nổi tiếng
sukina / thích sukinano / cái ưa thích
benrina / thuận tiện benrinano / cái thuận tiện
teineina / lịch sự teineinano / phẩm chất lễ độ
hetana / không giỏi về hetanano / người không khéo tay.

*Sau đây là một số câu có các dạng này. Các cách dùng thì tường tự như đối với các câu tính từ -i ở phần trên.

Ví dụ:

 Hỗ trợ học Hán tự

16:46:30, 02-11-2014
10481 Lượt xem