Động từ tiếng Nhật “Dạng lỗi khả năng”

Học tiếng Nhật Bản – Ngữ pháp tiếng Nhật: Động từ dạng lỗi khả năng

 
*Để diễn tả ý kiến về khả năng hoặc khả năng có thể xảy ra (can hoặc be able to trong tiếng Anh), hay thêm -eru(dạng đơn giản) hoặc -emasu(dạng lịch sự) vào gốc từ của các động từ gốc C, và -rareru(dạng đơn giản) hoặc -raremasu(dạng lịch sự)vào gốc động từ của các động từ gốc V. Hinh thức phủ định được thanh lập theo cách bình thường: thêm -enai/-emasen vào gốc từ các động từ gốc C, và -rarenai/-raremasen vào gốc từ của các động từ gốc V.

Ví dụ:

*Một cách khác để diễn ta khả năng là:
Đặt hình thức phù hợp của động từ dekiru/ “có thể làm” sau một danh từ (cộng với tiểu từ ga)

Ví dụ:

*Một dạng động từ cũng có thể được dùng với cấu trúc này, nhưng trước tiên nó phải được thay đổi thành dạng danh từ. Để chuyển đổi một động từ thành danh từ, hãy thực hiện như sau:

Thêm từ koto vào dạng đơn giản hay dạng từ điển, của động từ. Sau đó nó có thể được dùng với Ga và dekiru/ dekimasu.

Ví dụ:

 Hỗ trợ học Hán tự

15:44:26, 20-11-2014
6060 Lượt xem