Giao tiếp “Các cụm từ thông dụng”

*Bạn sẽ thấy các cụm từ này hữu dụng cho cuộc sông hằng ngày nếu bạn ở Nhật

 

Hỗ trợ học Hán Tự

15:07:43, 04-11-2014
16942 Lượt xem