Giao tiếp “Các cụm từ thông dụng”

*Bạn sẽ thấy các cụm từ này hữu dụng cho cuộc sông hằng ngày nếu bạn ở Nhật

 

Hỗ trợ học Hán Tự

15563 Lượt xem