Hán tự (朝: chữ triều)

Hán tự (朝: chữ triều)

Giải thích bằng tiếng Nhật

2269 Lượt xem