Hán tự (朝: chữ triều)

Hán tự (朝: chữ triều)

Giải thích bằng tiếng Nhật

19:58:43, 04-11-2014
3205 Lượt xem