Hán tự : 穀 CỐC

Chữ  Hán CỐC- Số nét: 14 – Bộ: THÙ 殳
âm ON コク
âm KUN たけ

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
CỐC LOẠI ngũ cốc
CỐC PHẤN hạt giống
物搬出別版 CỐC VẬT BÀN,BAN XUẤT BIỆT BẢN bàn lùa
物スペース CỐC VẬT dung tích chở hạt
CỐC VẬT ngũ cốc
CỐC THƯƠNG kho ngũ cốc
THOÁT CỐC CƠ,KY máy đập lúa;máy tuốt lúa
する THOÁT CỐC đập lúa
NGŨ CỐC ngũ cốc
07:24:19, 20-10-2015
2219 Lượt xem