Hán tự : Chữ BÁC 泊

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

Lịch Khai Giảng tiếng Nhật qua Skype

http://daytiengnhatban.com/lich-khai-giang

 

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
BÁC ở;ở lại;tá túc;trọ
り賃 BÁC NHẪM giá thuê trọ
り客 BÁC KHÁCH khách trọ
める BÁC dừng lại; nghỉ lại;lưu trú; lưu lại; giữ lại
まる BÁC dừng thuyền; đỗ lại;trú lại;trực đêm
まり番 BÁC PHIÊN sự trực đêm
を重ねる BÁC TRỌNG,TRÙNG ở lại lâu dài
まり TẨM BÁC sự ngủ trọ; sự ở trọ
宿する TÚC,TÚ BÁC ngủ trọ
宿 TÚC,TÚ BÁC sự ngủ trọ; sự ở trọ lại
日計算書 ĐINH BÁC NHẬT KẾ TOÁN THƯ bản kê thời gian bốc dỡ
ĐINH BÁC LIỆU phí đậu tàu
ĐINH BÁC TRƯỜNG bến
MIÊU BÁC Sự thả neo; sự bỏ neo
ĐINH BÁC Sự thả neo
ĐĨNH BÁC Sự thả neo
NHẤT BÁC một đêm
PHIÊU BÁC GIẢ kẻ lang thang; kẻ lêu lổng

 

21:38:57, 04-07-2015
2256 Lượt xem