Hán tự : Chữ BỘC, BẠO 爆

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

 

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
弾を投下する BỘC,BẠO ĐẠN,ĐÀN ĐẦU HẠ ném bom
BỘC,BẠO DƯỢC thuốc gây nổ; chất gây nổ;thuốc nổ
BỘC,BẠO ĐẠN,ĐÀN bom; lựu đạn; đạn pháo;đạn trái phá;việc nấu rượu lậu; việc nổ ngô
竹をならす BỘC,BẠO TRÚC đốt pháo
BỘC,BẠO TRÚC pháo
破機会 BỘC,BẠO PHÁ CƠ,KY HỘI máy nổ
破する BỘC,BẠO PHÁ phá
発製貨物 BỘC,BẠO PHÁT CHẾ HÓA VẬT hàng dễ nổ
発的 BỘC,BẠO PHÁT ĐÍCH khủng khiếp
発物 BỘC,BẠO PHÁT VẬT chất nổ
発する BỘC,BẠO PHÁT bùng nổ;nổ
発する BỘC,BẠO PHÁT bộc phát
BỘC,BẠO PHÁT sự bộc phát; vụ nổ lớn
撃機 BỘC,BẠO KÍCH CƠ,KY máy bay oanh kích;máy bay oanh tạc
撃する BỘC,BẠO KÍCH oanh tạc
BỘC,BẠO KÍCH sự ném bom
弾投下 BỘC,BẠO ĐẠN,ĐÀN ĐẦU HẠ thả bom
THỦY BỘC,BẠO bom H; bom khinh khí; bom hyđrô
NGUYÊN BỘC,BẠO CHỨNG bệnh do bị ảnh hưởng bởi bom nguyên tử
犠牲者 NGUYÊN BỘC,BẠO HY SINH GIẢ nạn nhân của bom nguyên tử
NGUYÊN BỘC,BẠO bom nguyên tử
KHỞI BỘC,BẠO TỀ chất kích nổ; chất dễ cháy nổ; chất nổ; bộc phá
KHỞI BỘC,BẠO kíp nổ
BỊ BỘC,BẠO GIẢ nạn nhân bị bom
細菌 TẾ KHUẨN BỘC,BẠO ĐẠN,ĐÀN bom vi trùng
水素 THỦY TỐ BỘC,BẠO ĐẠN,ĐÀN bom khinh khí
時限 THỜI HẠN BỘC,BẠO ĐẠN,ĐÀN bom giờ
原水 NGUYÊN THỦY BỘC,BẠO bom nguyên tử khí Hidro
原子 NGUYÊN TỬ,TÝ BỘC,BẠO ĐẠN,ĐÀN bom nguyên tử
人間 NHÂN GIAN BỘC,BẠO ĐẠN,ĐÀN Bom cảm tử (bom gài vào người)
電子 ĐIỆN TỬ,TÝ BỘC,BẠO ĐẠN,ĐÀN bom điện tử
ガス BỘC,BẠO PHÁT khí nổ
中性子 TRUNG TÍNH,TÁNH TỬ,TÝ BỘC,BẠO ĐẠN,ĐÀN Bom nơtron
ボール BỘC,BẠO ĐẠN,ĐÀN bom bi
ナバール BỘC,BẠO ĐẠN,ĐÀN bom na pan
プラスチック BỘC,BẠO ĐẠN,ĐÀN Chất nổ plastic
18:37:07, 20-06-2015
2308 Lượt xem