Hán tự : Chữ CẤP 汲

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

 

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
CẤP cùng uống rượu, bia;múc; hớt; đong;thông cảm; đồng tình
み取る CẤP THỦ hiểu được; nắm bắt được; thấu hiểu được;múc lên; hớt lên; đong
水を THỦY CẤP múc nước
20:57:07, 21-06-2015
2347 Lượt xem