Hán tự : Chữ CHIẾN 戦

âm Hán CHIẾN- Số nét: 13 – Bộ: QUA 戈
âm ON セン
âm KUN いくさ
戦う たたかう
戦く おののく
そよぐ
戦く わななく

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

Lịch Khai Giảng tiếng Nhật qua Skype

http://daytiengnhatban.com/lich-khai-giang

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
CHIẾN TAI thiệt hại do chiến tranh gây ra
CHIẾN HỮU bạn chiến đấu;chiến hữu
争のベテラン CHIẾN TRANH thiện chiến
闘隊形 CHIẾN ĐẤU ĐỘI HÌNH trận thế
CHIẾN HỎA binh hỏa;binh lửa
勝国 CHIẾN THẮNG QUỐC nước thắng trận
争による契約取り消約款(用船) CHIẾN TRANH KHẾ,KHIẾT ƯỚC THỦ TIÊU ƯỚC KHOAN DỤNG THUYỀN điều khoản hợp đồng do chiến tranh (thuê tàu)
闘艦 CHIẾN ĐẤU HẠM chiến đấu hạm
没将兵 CHIẾN MỐT TƯƠNG,TƯỚNG BINH chiến sĩ trận vong
CHIẾN THẮNG chiến thắng;thắng trận
争する CHIẾN TRANH chiến đấu
闘機 CHIẾN ĐẤU CƠ,KY máy bay chiến đấu
CHIẾN TỬ chết trong khi đang làm nhiệm vụ; sự tử chiến;tử trận
CHIẾN CÔNG chiến công
CHIẾN TRANH can qua;chiến đấu;chiến tranh;chinh chiến;cuộc chiến tranh;khói lửa
闘する CHIẾN ĐẤU đấu tranh; chiến đấu
時保険 CHIẾN THỜI BẢO HIỂM bảo hiểm chiến tranh
CHIẾN TIỀN những ngày trước chiến tranh; tiền chiến
CHIẾN chiến đấu;chọi;đánh nhau; giao chiến; chiến đấu chống lại;tranh
CHIẾN ĐẤU chiến đấu;chinh chiến;trận chiến; cuộc chiến;trận mạc
CHIẾN THỜI thời chiến
利品 CHIẾN LỢI PHẨM chiến lợi phẩm
いとる CHIẾN giành lấy
車師団 CHIẾN XA SƯ ĐOÀN sư đoàn chiến xa
敗国 CHIẾN BẠI QUỐC nước thua trận
争賠償 CHIẾN TRANH BỒI THƯỜNG bồi thường chiến tranh
CHIẾN trận chiến đấu; sự đấu tranh; sự xung đột
CHIẾN XA chiến xa;xe tăng
CHIẾN HẬU giai đoạn hậu chiến; giai đoạn sau chiến tranh thế giới thứ hai;thời kỳ sau chiến tranh; sau chiến tranh
争行為 CHIẾN TRANH HÀNH,HÀNG VI hành vi chiến tranh
CHIẾN chiến
CHIẾN THUẬT binh đao;binh qua;chiến thuật;dụng binh
CHIẾN DỊCH chiến dịch
争犯罪 CHIẾN TRANH PHẠM TỘI tội phạm chiến tranh
CHIẾN cuộc chiến tranh; trận chiến đấu; cuộc chiến; trận chiến; hiệp đấu
CHIẾN HẠM chiến thuyền;tàu chiến loại lớn; chiến hạm
CHIẾN CỤC,CUỘC chiến cục;chiến cuộc
争危険 CHIẾN TRANH NGUY HIỂM rủi ro chiến tranh
CHIẾN TÍCH chiến tích
CHIẾN SỸ,SĨ chiến sĩ;lính
争保険証券 CHIẾN TRANH BẢO HIỂM CHỨNG KHOÁN đơn bảo hiểm chiến tranh
CHIẾN TUYẾN chiến tuyến;mặt trận;trận tuyến
場潤滑油脂 CHIẾN TRƯỜNG NHUẬN HOẠT DU CHI dầu mỡ
争保険 CHIẾN TRANH BẢO HIỂM bảo hiểm chiến tranh
CHIẾN HỌA những thiệt hại; những tàn phá do chiến tranh
場に行く CHIẾN TRƯỜNG HÀNH,HÀNG ra trận
争を引き起こす CHIẾN TRANH DẪN KHỞI gây chiến
略国際問題研究所 CHIẾN LƯỢC QUỐC TẾ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU SỞ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế
場に臨む CHIẾN TRƯỜNG LÂM lâm trận
争の後で CHIẾN TRANH HẬU sau chiến tranh
略予算評価センター CHIẾN LƯỢC DỰ TOÁN BÌNH GIÁ Trung tâm Đánh giá Chiến lược và Ngân sách
CHIẾN TRƯỜNG chiến trường;sa trường
争の導火線 CHIẾN TRANH ĐAO HỎA TUYẾN ngòi lửa chiến tranh
CHIẾN LƯỢC binh lược;chiến lược;chiến thuật; sách lược
CHIẾN ĐỊA chiến địa
争の傷痕 CHIẾN TRANH THƯƠNG NGÂN vết thương chiến tranh
CHUNG CHIẾN kết thúc chiến tranh
HỖN CHIẾN hỗn chiến
KHÁNG CHIẾN kháng chiến
HIẾU,HẢO CHIẾN ĐÍCH háo chiến;hiếu chiến
NỘI CHIẾN nội chiến
BÚT CHIẾN bút chiến
HẢI CHIẾN hải chiến;thủy chiến
HIẾU,HẢO CHIẾN QUỐC Dân tộc thiện chiến; dân tộc hiếu chiến; nước hiếu chiến
する ĐINH CHIẾN ngừng bắn
DÃ CHIẾN dã chiến
QUYẾT CHIẾN quyết chiến
ĐẠI CHIẾN đại chiến
ĐINH CHIẾN đình chiến;Sự đình chiến; sự ngừng bắn
THƯƠNG CHIẾN tàu buôn
TÁC CHIẾN chiến lược; kế hoạch;tác chiến
HẠCH CHIẾN LỰC Sự liên kết hạt nhân; lực liên kết hạt nhân
HỢP CHIẾN giao chiến; thi; thi đấu; cuộc chiến; cạnh tranh ; giao tranh
HƯU CHIẾN hưu chiến;sự đình chiến; đình chiến
THIỀN CHIẾN thiện chiến
運動 PHẢN CHIẾN VẬN ĐỘNG phong trào chống chiến tranh; phong trào phản chiến
GIAO CHIẾN QUYỀN quyền tham chiến; quyền giao chiến
主義者 PHẢN CHIẾN CHỦ,TRÚ NGHĨA GIẢ Người yêu hòa bình
GIAO CHIẾN QUỐC những bên tham chiến; nước tham chiến; các bên tham chiến
LUẬN CHIẾN luận chiến
ĐỐC CHIẾN ĐỘI đội đốc chiến
主義 PHẢN CHIẾN CHỦ,TRÚ NGHĨA Chủ nghĩa hòa bình; chủ nghĩa phản chiến
GIAO CHIẾN giáp chiến
闘員 PHI CHIẾN ĐẤU VIÊN thường dân
HUYẾT CHIẾN huyết chiến
ĐỐC CHIẾN sự đốc chiến
BẠI CHIẾN QUỐC nước thua trận
ÁC CHIẾN Trận chiến ác liệt; ác chiến; chiến đấu ác liệt; cuộc chiến đấu khốc liệt; chống chọi
PHẢN CHIẾN phản chiếu;sự phản chiến
する GIAO CHIẾN giáp trận;khai hoả
THIỆT CHIẾN Cuộc khẩu chiến
練磨 BÁCH CHIẾN LUYỆN MA sự tôi luyện qua nhiều trận chiến
する BẠI CHIẾN thua trận
する ỨNG CHIẾN nghinh chiến
THAM CHIẾN tham chiến
する GIAO CHIẾN giao chiến; giao tranh; đánh nhau
百勝 BÁCH CHIẾN BÁCH THẮNG bách chiến bách thắng
BẠI CHIẾN chiến bại;sự thua trận; sự chiến bại
ỨNG CHIẾN ứng chiến
GIAO CHIẾN chiến trận;giao chiến; giao tranh; đánh nhau

 

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
THÀNH CHIẾN thánh chiến
TIẾP CHIẾN tiếp chiến
PHÒNG CHIẾN chiến tranh phòng ngự
TỰ CHIẾN giai đoạn bắt đầu cuộc chiến đấu; cuộc tranh đua
THIÊU,THAO CHIẾN GIẢ người khiêu chiến; người thách thức
BA CHIẾN cuộc cắn xé; cuộc hỗn chiến
条約 BẤT CHIẾN ĐIỀU ƯỚC Hiệp ước chống chiến tranh
する KHAI CHIẾN khai hoả;khởi chiến
NHIỆT CHIẾN cuộc quyết chiến; trận đấu quyết liệt
THIÊU,THAO CHIẾN TRẠNG Thư khiêu chiến
LÃNH CHIẾN chiến tranh lạnh
KHAI CHIẾN khai chiến
する THIÊU,THAO CHIẾN khiêu chiến; thách thức
TUYÊN CHIẾN sự tuyên chiến
長期 TRƯỜNG,TRƯỢNG KỲ CHIẾN chiến tranh trường kỳ
選挙 TUYỂN CỬ CHIẾN tranh cử
第二世界 ĐỆ NHỊ CHIẾN THẾ GIỚI đại chiến thế giới lần thứ hai
追激をやる TRUY KHÍCH,KÍCH CHIẾN đánh truy kích
第一世界 ĐỆ NHẤT CHIẾN THẾ GIỚI đại chiến thế giới lần thứ nhất
追撃 TRUY KÍCH CHIẾN Trận đánh truy kích
空中 KHÔNG,KHỐNG TRUNG CHIẾN không chiến
企業略立案 XÍ NGHIỆP CHIẾN LƯỢC LẬP ÁN Lên chiến lược doanh nghiệp
貿易 MẬU DỊ,DỊCH CHIẾN TRANH chiến tranh buôn bán
朝鮮 TRIỀU,TRIỆU TIÊN CHIẾN TRANH chiến tranh Triều Tiên
販売 PHIẾN MẠI CHIẾN LƯỢC Chiến lược bán hàng
神経 THẦN KINH CHIẾN chiến tranh cân não
日清 NHẬT THANH CHIẾN TRANH Cuộc chiến tranh giữa Nhật Bản và nhà Thanh
敵と ĐỊCH CHIẾN đấu tranh với kẻ thù
雷激 LÔI KHÍCH,KÍCH CHIẾN đánh chớp nhoáng
肉弾 NHỤC ĐẠN,ĐÀN CHIẾN Cuộc chiến mà những người lính tự lấy thân mình làm đạn
南阿 NAM A,Á CHIẾN TRANH Cuộc chiến Boer
雪合 TUYẾT HỢP CHIẾN trận ném tuyết
白兵 BẠCH BINH CHIẾN cuộc chiến giáp lá cà
延長 DIÊN TRƯỜNG,TRƯỢNG CHIẾN hiệp phụ
南北 NAM BẮC CHIẾN TRANH Nội chiến Mỹ; Chiến tranh Nam Bắc (Mỹ)
争奪 TRANH ĐOẠT CHIẾN cuộc chiến tranh; trận chiến đấu; sự đấu tranh;cuộc thi; sự thi đấu;sự tranh cãi; cuộc tranh cãi; cuộc chiến
経済 KINH TẾ CHIẾN TRANH chiến tranh kinh tế
終盤 CHUNG BÀN CHIẾN kết thục chiến dịch
無名 VÔ,MÔ DANH CHIẾN SỸ,SĨ chiến sĩ vô danh
長期抗 TRƯỜNG,TRƯỢNG KỲ KHÁNG CHIẾN kháng chiến trường kỳ;trường kỳ kháng chiến
ゲリラをやる CHIẾN đánh du kích
反米抗 PHẢN MỄ KHÁNG CHIẾN kháng chiến chống Mỹ
グリラ CHIẾN du kích chiến
アヘン CHIẾN TRANH chiến tranh thuốc phiện
電撃作 ĐIỆN KÍCH TÁC CHIẾN sự tác chiến chớp nhoáng
独立をいとる ĐỘC LẬP CHIẾN giành độc lập
リーグ CHIẾN thi đấu với toàn bộ đối thủ; thi đấu vòng tròn tính điểm; vòng đấu loại
冷たい LÃNH CHIẾN TRANH Chiến tranh lạnh
リーグ CHIẾN đấu vòng tròn
ベトナム CHIẾN TRANH chiến tranh Việt Nam
水陸両用 THỦY LỤC LƯỠNG DỤNG CHIẾN XA xe tăng lội nước
東アジア略報告 ĐÔNG CHIẾN LƯỢC BÁO CÁO Báo cáo Chiến lược Đông á
オープン CHIẾN trận đấu giao hữu
アフガン CHIẾN TRANH các cuộc chiến tranh của người Ap-ga-ni-xtăng
対潜水艦 ĐỐI TIỀM THỦY HẠM CHIẾN Cuộc chiến chống tàu ngầm
インドシナ CHIẾN TRANH chiến tranh Đông Dương
アメリカ野奉仕団 DÃ CHIẾN PHỤNG SĨ,SỸ ĐOÀN Dịch vụ Phát thanh & Truyền hình Lực lượng Mỹ
ベトナム祖国 TỔ QUỐC CHIẾN TUYẾN mặt trận Tổ quốc Việt Nam
第二次世界大 ĐỆ NHỊ THỨ THẾ GIỚI ĐẠI CHIẾN chiến tranh thế giới lần thứ hai; thế chiến thứ hai
トーナメント CHIẾN đấu vòng loại
パレスチナ開放民主 KHAI PHÓNG DÂN CHỦ,TRÚ CHIẾN TUYẾN Mặt trận Dân chủ giải phóng Palestine
南ベトナム民族解放 NAM DÂN TỘC GIẢI PHÓNG CHIẾN TUYẾN mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam
06:32:04, 22-08-2015
2807 Lượt xem