Hán tự : Chữ CHIỀU 沼

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

 

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
CHIỀU ĐIỀN ruộng lúa nước
CHIỀU ĐIỀN ruộng đất bùn
CHIỀU TRẠCH đầm;đầm lầy;vũng lầy
CHIỀU ĐỊA đất ao; đầm
CHIỀU ao; đầm
HỒ CHIỀU ao; đầm; hồ; ao đầm; ao hồ đầm phá; hồ đầm
NÊ CHIỀU bùn lầy;đầm lầy;lầy
21:47:18, 21-06-2015
2312 Lượt xem