Hán tự : Chữ CHUY 椎

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
CHUY XƯƠNG đốt sống
CẢNH CHUY Đốt xương sống cổ tử cung
TÍCH CHUY xương sống
06:02:26, 14-06-2015
2308 Lượt xem