Hán tự : Chữ CƠ, KY 機 (phần 1)

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
能学習 CƠ,KY NĂNG HỌC TẬP học nghề
CƠ,KY GIỚI bộ máy;cơ khí; máy móc; cơ giới;guồng máy;máy
会を修理する CƠ,KY HỘI TU LÝ chữa máy
能失率 CƠ,KY NĂNG THẤT XUẤT Tỷ lệ mất khả năng lao động
CƠ,KY TÀI phụ tùng máy; máy móc; thiết bị
CƠ,KY HỘI cơ hội; dịp
CƠ,KY NĂNG cơ năng; tác dụng; chức năng; tính năng
CƠ,KY TRÍ sự cơ trí; sự tài trí; sự thông minh; cơ trí; tài trí; thông minh
CƠ,KY máy dệt
織り虫 CƠ,KY CHỨC TRÙNG Con châu chấu; châu chấu
CƠ,KY MẪN nhanh nhẹn; mẫn tiệp; lanh lợi; nhanh nhậy;sự nhanh nhẹn; sự mẫn tiệp; sự lanh lợi; sự nhanh nhậy
CƠ,KY CẤU cơ cấu; cấu tạo; tổ chức;cơ cấu; tổ chức; cơ quan
密書類 CƠ,KY MẶT THƯ LOẠI văn kiện cơ mật; tài liệu cơ mật; tài liệu mật; giấy tờ mật
械装置 CƠ,KY GIỚI TRANG TRỊ lắp máy
CƠ,KY MẶT cơ mật
械油 CƠ,KY GIỚI DU dầu máy
CƠ,KY HIỀM sắc mặt; tâm trạng; tính khí; tâm tình; tính tình;sức khỏe
械文明 CƠ,KY GIỚI VĂN MINH cách mạng kỹ thuật
器化 CƠ,KY KHÍ HÓA cơ khí hoá
械工 CƠ,KY GIỚI CÔNG thợ cơ khí;thợ máy
CƠ,KY KHÍ cơ khí
関銃 CƠ,KY QUAN SÚNG súng máy; súng liên thanh
械学 CƠ,KY GIỚI HỌC cơ học
動隊 CƠ,KY ĐỘNG ĐỘI đội cảnh sát cơ động; đội cơ động
関車 CƠ,KY QUAN XA đầu máy; động cơ
械化 CƠ,KY GIỚI HÓA cơ giới hoá;cơ giới hóa;cơ khí hoá
動部隊 CƠ,KY ĐỘNG BỘ ĐỘI bộ đội cơ động
関誌 CƠ,KY QUAN CHÍ thông cáo; thông báo
械を装置する CƠ,KY GIỚI TRANG TRỊ ráp máy
動する CƠ,KY ĐỘNG điều động
CƠ,KY QUAN cơ quan
械を行使する CƠ,KY GIỚI HÀNH,HÀNG SỬ,SỨ sẵn dịp
内持ち込み荷物 CƠ,KY NỘI TRÌ VÀO HÀ VẬT hành lý xách tay
CƠ,KY TRƯỜNG,TRƯỢNG phi công; cơ trưởng
械を組立てる CƠ,KY GIỚI TỔ LẬP ráp máy
CƠ,KY THỂ thân máy bay
CƠ,KY SÚNG súng máy
械を動かす CƠ,KY GIỚI ĐỘNG mở máy
会を待つ CƠ,KY HỘI ĐÃI đợi thời
CƠ,KY TRỤC trục; trục máy
械を利用する CƠ,KY GIỚI LỢI DỤNG thừa cơ
会を失う CƠ,KY HỘI THẤT thất cơ
CHỨC CƠ,KY máy dệt
ĐỊCH CƠ,KY máy bay địch
嫌麗しい CƠ,KY HIỀM LỆ tâm trạng vui vẻ
CHUYỂN CƠ,KY điểm hoán chuyển ; bước ngoặt
嫌斜めだ CƠ,KY HIỀM TÀ tâm trạng bực tức; cảm giác giận dữ
がない ĐỘNG CƠ,KY vô cớ
CƠ,KY HIỀM sức khỏe;vui vẻ; dễ chịu; sảng khoái
HIẾU,HẢO CƠ,KY Cơ hội tốt; thời cơ tốt; dịp tốt;vận mạng
ĐỘNG CƠ,KY căn duyên;cớ;động cơ (hành động); nguyên nhân; lý do
KHẾ,KHIẾT CƠ,KY thời cơ; cơ hội; động cơ; thời điểm chín muồi
BẤT CƠ,KY HIỀM không phấn khởi; không vui; dỗi hờn; hờn dỗi;sự không phấn khởi; sự không vui; sự dỗi hờn; sự hờn dỗi
関銃 TRỌNG,TRÙNG CƠ,KY QUAN SÚNG đại liên;súng đại liên
THIÊN CƠ,KY thiên cơ; ý Trời
HỮU CƠ,KY VẬT chất hữu cơ;vật hữu cơ
化学 HỮU CƠ,KY HÓA HỌC hóa học hữu cơ
HỮU CƠ,KY hữu cơ
ĐẦU CƠ,KY sự đầu cơ
ĐIỆN CƠ,KY TỬ,TÝ phần ứng (điện)
NÔNG CƠ,KY CỤ Máy móc và thiết bị nông nghiệp
NHIỆT CƠ,KY QUAN động cơ nhiệt
尚早 THỜI CƠ,KY THƯỢNG TẢO hãy còn sớm
THỦ CƠ,KY khung cửi
ĐIỆN CƠ,KY điện cơ
科学 VÔ,MÔ CƠ,KY KHOA HỌC hóa học vô cơ
THỜI CƠ,KY dịp; thời cơ
VÔ,MÔ CƠ,KY VẬT chất vô cơ;vật vô cơ
ÁI CƠ,KY cái máy được ưa thích
関銃 KHINH CƠ,KY QUAN SÚNG súng tiểu liên
する ĐÃI CƠ,KY báo động; báo nguy;chờ đợi thời cơ; chờ đợi yêu cầu hay mệnh lệnh;làm người hoặc vật sẵn sàng để thay thế hoặc sẵn sàng để dùng trong trường hợp khẩn cấp
NGUY CƠ,KY khủng hoảng;nguy cơ
ĐÃI CƠ,KY người hoặc vật sẵn sàng để thay thế hoặc sẵn sàng để dùng trong trường hợp khẩn cấp;sự báo động; sự báo nguy; lệnh báo động; lệnh báo nguy;sự chờ đợi thời cơ; sự chờ đợi yêu cầu hay mệnh lệnh
飛行 PHI HÀNH,HÀNG CƠ,KY máy bay;phi cơ;tàu bay
電信 ĐIỆN TÍN CƠ,KY điện đài;máy điện tín
転轍 CHUYỂN TRIỆT CƠ,KY chỗ bẻ lái; chỗ bẻ ghi
複写 PHỨC TẢ CƠ,KY máy photocopy
洗濯 TẨY TRẠC CƠ,KY máy rửa
平面何学 BÌNH DIỆN CƠ,KY HÀ HỌC hình học phẳng
医療 I,Y LIỆU CƠ,KY GIỚI máy y khoa
電話 ĐIỆN THOẠI CƠ,KY máy điện thoại
雇用会均等委員会 CỐ DỤNG CƠ,KY HỘI QUÂN ĐĂNG ỦY VIÊN HỘI ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng
製粉 CHẾ PHẤN CƠ,KY máy nghiền
登録 ĐĂNG LỤC CƠ,KY QUAN cơ quan đăng ký
洗濯 TẨY TRẠC CƠ,KY máy giặt
教育 GIÁO DỤC CƠ,KY QUAN học đường
常駐 THƯỜNG TRÚ CƠ,KY QUAN Cơ sở thường trú
交換 GIAO HOÁN CƠ,KY NĂNG chức năng giao hoán
電算 ĐIỆN TOÁN CƠ,KY Máy tính điện tử
金融 KIM DUNG CƠ,KY QUAN cơ quan tài chính; tổ chức tín dụng
起重 KHỞI TRỌNG,TRÙNG CƠ,KY cần cẩu;cần trục;máy bay chở hàng;máy trục
製材 CHẾ TÀI CƠ,KY máy làm hộp
発電 PHÁT ĐIỆN CƠ,KY máy phát;máy phát điện
汎用 PHIẾM DỤNG CƠ,KY Máy đa dụng
撮影 TOÁT ẢNH CƠ,KY máy chụp hình; máy chiếu hình
工作 CÔNG TÁC CƠ,KY GIỚI máy công cụ
乾燥 CAN,CÀN,KIỀN TÁO CƠ,KY máy làm khô; máy sấy khô; máy sấy
金属械部 KIM THUỘC CƠ,KY GIỚI BỘ bộ cơ khí và luyện kim
販売 PHIẾN MẠI CƠ,KY HỘI Cơ hội bán hàng
発動 PHÁT ĐỘNG CƠ,KY Động cơ;máy nổ;máy phát lực;mô tơ
06:14:25, 18-06-2015
2469 Lượt xem