Hán tự : Chữ CƠ, KY 機 (phần 3)

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
高速演算 CAO TỐC DIỄN TOÁN CƠ,KY CẤU Bộ phận tính toán cao tốc (máy tính)
電気実験 ĐIỆN KHÍ THỰC NGHIỆM CƠ,KY máy đo điện
空気圧搾 KHÔNG,KHỐNG KHÍ ÁP TRA CƠ,KY máy nén khí
圧搾鋳造 ÁP TRA CHÚ TẠO,THÁO CƠ,KY máy đúc áp lực
ジェット CƠ,KY máy bay phản lực
ゴム圧延 ÁP DIÊN CƠ,KY máy cán cao su
記念日の会に KÝ NIỆM NHẬT CƠ,KY HỘI nhân dịp ngày kỷ niệm
電子計算 ĐIỆN TỬ,TÝ KẾ TOÁN CƠ,KY máy tính điện tử;Máy tính; máy điện toán
電子実験 ĐIỆN TỬ,TÝ THỰC NGHIỆM CƠ,KY máy đo điện tử
火災報知 HỎA TAI BÁO TRI CƠ,KY thiết bị báo cháy
電動発動 ĐIỆN ĐỘNG PHÁT ĐỘNG CƠ,KY động cơ điện
石油輸出国 THẠCH DU THÂU XUẤT QUỐC CƠ,KY CẤU hội các nước xuất khẩu dầu
レントゲン CƠ,KY GIỚI máy quang tuyến
天井の扇風 THIÊN TỈNH PHIẾN PHONG CƠ,KY quạt trần
ボーリング CƠ,KY máy khoan giếng
パイプ溶接 DUNG,DONG TIẾP CƠ,KY máy hàn ống
北大西洋条約 BẮC ĐẠI TÂY DƯƠNG ĐIỀU ƯỚC CƠ,KY CẤU NATO; Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương
経済・技術的 KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÍCH CƠ,KY NĂNG Tính năng kinh tế kỹ thuật
パーマネント CƠ,KY GIỚI máy sấy tóc
空中警戒管制 KHÔNG,KHỐNG TRUNG CẢNH GIỚI QUẢN CHẾ CƠ,KY Hệ thống Kiểm soát và Báo động trên không
自動相談契約 TỰ ĐỘNG TƯƠNG,TƯỚNG ĐÀM KHẾ,KHIẾT ƯỚC CƠ,KY Bộ máy Hợp đồng và Tư vấn Tự động
自動方向探知 TỰ ĐỘNG PHƯƠNG HƯỚNG THÁM TRI CƠ,KY Bộ dò hướng tự động
アフリカ成長会法 THÀNH TRƯỜNG,TRƯỢNG CƠ,KY HỘI PHÁP Đạo luật Cơ hội và Phát triển Châu Phi
アナログ計算 KẾ TOÁN CƠ,KY máy tính tỉ biến; máy tính tương tự
アジア太平洋械翻訳協会 THÁI BÌNH DƯƠNG CƠ,KY GIỚI PHIÊN DỊCH HIỆP HỘI Hiệp hội dịch máy Châu Á Thái Bình Dương; AAMT;Hiệp hội máy dịch Châu Á Thái Bình Dương; AAMT
欧州原子核研究 ÂU CHÂU NGUYÊN TỬ,TÝ HẠCH NGHIÊN CỨU CƠ,KY QUAN Cơ quan Nghiên cứu Hạt nhân Châu Âu
ウールマット織 CHỨC CƠ,KY máy dệt thảm len
緊急位置確認発信 KHẨN CẤP VỊ TRỊ XÁC NHẬN PHÁT TÍN CƠ,KY Máy phát Định vị Khẩn cấp
現金自動預入引出 HIỆN KIM TỰ ĐỘNG DỰ NHẬP DẪN XUẤT CƠ,KY Máy thu ngân tự động
社団法人日本電子械工業会 XÃ ĐOÀN PHÁP NHÂN NHẬT BẢN ĐIỆN TỬ,TÝ CƠ,KY GIỚI CÔNG NGHIỆP HỘI Hiệp hội Công nghiệp Điện tử Nhật Bản
イスラム諸国会議 CHƯ QUỐC HỘI NGHỊ CƠ,KY CẤU Tổ chức hội thảo của đạo Hồi
欧州電気通信標準化 ÂU CHÂU ĐIỆN KHÍ THÔNG TÍN TIÊU CHUẨN HÓA CƠ,KY QUAN Cơ quan Tiêu chuẩn Điện tử Viễn thông Châu Âu
朝鮮半島エネルギー開発 TRIỀU,TRIỆU TIÊN BÁN ĐẢO KHAI PHÁT CƠ,KY CẤU Tổ chức phát triển năng lượng Triều tiên (KEDO)
行政に関するアジア太平洋地域 HÀNH,HÀNG CHÍNH,CHÁNH QUAN THÁI BÌNH DƯƠNG ĐỊA VỰC CƠ,KY QUAN Cơ quan hành chính phụ trách khu vực Châu Á Thái Bình Dương
06:16:35, 18-06-2015
2097 Lượt xem