Hán tự : Chữ ĐẠM 淡

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

Lịch Khai Giảng tiếng Nhật qua Skype

http://daytiengnhatban.com/lich-khai-giang

Hán ĐẠM- Số nét: 11 – Bộ: THỦY 水
ON タン
KUN 淡い あわい

 

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
赤色 ĐẠM XÍCH SẮC màu hồng
水魚 ĐẠM THỦY NGƯ cá nước ngọt
水による損害 ĐẠM THỦY TỔN HẠI hư hại do nước ngọt
ĐẠM THỦY cúp nước;nước ngọt
ĐẠM THÁI,THẢI màu nhạt
を吐く ĐẠM THỔ nhổ đờm;ói
ĐẠM nhạt; nhẹ;thoảng qua;yếu; mỏng manh
ĐẠM TUYẾT tuyết rơi vào mùa xuân; tuyết mỏng và dễ tan; tuyết nhẹ
ĐIỀM ĐẠM sự điềm đạm
LÃNH ĐẠM lãnh đạm; thờ ơ; dửng dưng;sự lãnh đạm; sự thờ ơ; sự dửng dưng
NỒNG,NÙNG ĐẠM sự đậm nhạt
07:30:35, 04-08-2015
2306 Lượt xem