Hán tự : Chữ ĐÀN 檀

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
HẮC ĐÀN gỗ mun;than chì
BẠCH ĐÀN DU Dầu đàn hương
BẠCH ĐÀN cây đàn hương; Gỗ đàn hương
CHIÊN ĐÀN cây chiên đàn
06:24:29, 18-06-2015
2451 Lượt xem