Hán tự : Chữ DIỆU 曜

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

Lịch Khai Giảng tiếng Nhật qua Skype

http://daytiengnhatban.com/lich-khai-giang

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
DIỆU NHẬT ngày trong tuần
MỘC DIỆU NHẬT ngày thứ năm;thứ năm
MỘC DIỆU thứ năm
NGUYỆT DIỆU NHẬT ngày thứ hai;thứ Hai
NGUYỆT DIỆU thứ Hai
NHẬT DIỆU BẢN Ấn bản phát hành vào chủ Nhật
NHẬT DIỆU NHẬT Chủ Nhật; ngày Chủ Nhật;chúa nhật
大工 NHẬT DIỆU ĐẠI CÔNG Người làm thêm công việc thợ mộc ngoài giờ vào ngày chủ nhật
NHẬT DIỆU Chủ Nhật; ngày Chủ Nhật
KIM DIỆU NHẬT ngày thứ sáu;thứ sáu
THỔ DIỆU NHẬT bảy;ngày thứ bẩy;Thứ bảy
KIM DIỆU thứ sáu
THỔ DIỆU Thứ bảy
HỎA DIỆU NHẬT thứ ba; ngày thứ ba
HÀ DIỆU NHẬT ngày thứ mấy
HỎA DIỆU thứ ba; ngày thứ ba
THỦY DIỆU NHẬT ngày thứ tư;thứ tư
THỦY DIỆU thứ tư
次の日 THỨ NHẬT DIỆU HẤT Chủ nhật sau
06:21:10, 22-08-2015
3205 Lượt xem