Hán tự : Chữ ĐĨNH 梃

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
ĐĨNH TỬ,TÝ đòn bẩy;xà beng
入れ ĐĨNH NHẬP vật đỡ đòn bẩy; trụ đỡ đòn bẩy
ĐĨNH đòn bẩy
07:00:55, 11-06-2015
2279 Lượt xem