Hán tự : Chữ ĐĨNH 梃

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
ĐĨNH TỬ,TÝ đòn bẩy;xà beng
入れ ĐĨNH NHẬP vật đỡ đòn bẩy; trụ đỡ đòn bẩy
ĐĨNH đòn bẩy
572 Lượt xem