Hán tự : Chữ ĐỐNG 棟

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
ĐỐNG MỘC gỗ làm nóc nhà
上げ式 ĐỐNG THƯỢNG THỨC lễ khởi công
ĐỐNG nóc nhà
ĐỐNG khu vực; tòa nhà
BỆNH,BỊNH ĐỐNG phòng bệnh (bệnh viện)
BIỆT ĐỐNG tòa nhà riêng biệt
THƯỢNG ĐỐNG THỨC nghi lễ cúng thần phật do các người thợ tiến hành khi dựng xà nhà hoặc đền miếu
06:03:36, 14-06-2015
2357 Lượt xem