Hán tự : Chữ DỤC 浴

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

Lịch Khai Giảng tiếng Nhật qua Skype

http://daytiengnhatban.com/lich-khai-giang

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
DỤC Y kimono mặc mùa hè bằng vải coton nhẹ
用石けん DỤC DỤNG THẠCH xà phòng tắm
DỤC TÀO bể tắm
DỤC THẤT buồng tắm;phòng tắm
びる DỤC rơi vào; ngập chìm;tắm;thu hút
びせる DỤC chửi tới tấp; chửi té tát;dội tới tấp;dội; làm tràn ngập
する NHẬP DỤC tắm rửa
する NHẬP DỤC tắm
NHẬP DỤC việc tắm táp
海水 HẢI THỦY DỤC TRƯỜNG nơi tắm nước biển; bồn tắm nước biển
海水 HẢI THỦY DỤC sự tắm biển
日光 NHẬT QUANG DỤC sự tắm nắng
公衆 CÔNG CHÚNG DỤC TRƯỜNG nhà tắm công cộng
難問をびせる NẠN,NAN VẤN DỤC vấn nạn
質問をびせる CHẤT VẤN DỤC vặn vẹo
06:14:05, 22-07-2015
2148 Lượt xem