Hán tự : Chữ GIẢM 減

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

Lịch Khai Giảng tiếng Nhật qua Skype

http://daytiengnhatban.com/lich-khai-giang

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
少する GIẢM THIẾU,THIỂU giảm sút;sụt
食する GIẢM THỰC bớt ăn;bớt mồm
少する GIẢM THIẾU,THIỂU giảm; suy giảm; giảm bớt
GIẢM THỰC sự ăn kiêng; ăn kiêng
GIẢM THIẾU,THIỂU hao;sự giảm; suy giảm; giảm bớt; giảm
GIẢM LƯỢNG giảm cân; giảm trọng lượng;lượng mất mát; lượng hao hụt; hao hụt
GIẢM MIỄN sự miễn giảm; miễn giảm
速装置 GIẢM TỐC TRANG TRỊ bánh răng giảm tốc; thiết bị giảm tốc
GIẢM BỔNG sự giảm lương; sự cắt giảm lương; giảm lương; cắt giảm lương
速する GIẢM TỐC giảm tốc; giảm tốc độ
価する GIẢM GIÁ bớt giá
GIẢM TỐC sự giảm tốc; sự giảm tốc độ; giảm tốc; giảm tốc độ
GIẢM giảm; suy giảm; giảm bớt;ít đi;sút;sút đi
GIẢM HAO,HÀO hao hụt; suy đồi; hao mòn
らす GIẢM làm giảm; giảm bớt; thu nhỏ; cắt bớt;nới;nới bớt;xuống
税する GIẢM THUẾ giảm thuế
ずる GIẢM sút kém
GIẢM THUẾ hạ thuế;sự giảm thuế; giảm thuế
じる GIẢM giảm;giảm bớt;giảm thu
GIẢM MA sự giảm ma sát; sự chống ma sát; giảm ma sát; chống ma sát
点する GIẢM ĐIỂM giảm trừ; trừ đi; giảm đi
GIẢM ĐIỂM sự giảm trừ; trừ đi; số trừ; giảm trừ; trừ
GIẢM PHÁP phép trừ
GIẢM THỦY rút bớt nước; giảm bớt nước; hút ẩm
GIẢM MA sự giảm ma sát; sự chống ma sát; giảm ma sát; chống ma sát
TIỆM,TIÊM GIẢM sự giảm xuống một cách từ từ; việc dần dần giảm xuống
する TƯỚC GIẢM cắt giảm
TƯỚC GIẢM sự cắt giảm
ĐÊ GIẢM sự giảm bớt; sự làm dịu đi
する TĂNG GIẢM tăng giảm
TĂNG GIẢM sự tăng giảm
する BÁN GIẢM giảm một nửa
ĐỆ GIẢM sự từ từ giảm xuống
BÁN GIẢM sự giảm một nửa
する KHINH GIẢM giảm;giảm bớt;giảm nhẹ
乗除 GIA GIẢM THỪA TRỪ phép cộng trừ nhân chia
MỤC GIẢM hao hụt trọng lượng
GIA GIẢM sự giảm nhẹ; sự tăng giảm; sự điều chỉnh
いい加にする GIA GIẢM chấm dứt; vượt qua khỏi; thoát khỏi sự ràng buộc nào đó ở mức độ quá mức cho phép; dừng; đừng; cho xin đi
いい加にしなさい GIA GIẢM đủ rồi!; thôi đi!
いい加 GIA GIẢM bông đùa;dối trá
いい加 GIA GIẢM đại khái; tàm tạm; một vừa hai phải;mơ hồ; không rõ ràng;một vừa hai phải; vừa phải; trọ trẹ; tàm tạm
07:42:17, 04-08-2015
2945 Lượt xem