Hán tự : Chữ GIANG 江

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

 

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
戸川 GIANG HỘ XUYÊN Dòng sông edo
戸前 GIANG HỘ TIỀN Kiểu Tokyo
戸っ子 GIANG HỘ TỬ,TÝ dân gốc Edo
GIANG HỘ Edo
GIANG SƠN sông núi; núi sông; giang sơn
GIANG vịnh nhỏ
GIANG HỒ sông và hồ; dân gian; thế gian; giang hồ
戸時代 GIANG HỘ THỜI ĐẠI Thời kỳ edo (1603-1868)
TRƯỜNG,TRƯỢNG GIANG sông Trường Giang
入り NHẬP GIANG vịnh nhỏ; vũng; lạch sông
濁り TRỌC GIANG sông có bùn
19:18:43, 20-06-2015
2357 Lượt xem