Hán tự : Chữ HÀNG 杭

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
打ち機 HÀNG ĐẢ CƠ,KY máy đóng cọc
打ち HÀNG ĐẢ đóng cọc
周面摩擦力 HÀNG CHU DIỆN MA SÁT LỰC lực ma sát tại các mặt trụ tròn
HÀNG giàn
07:05:35, 08-06-2015
2273 Lượt xem