Hán tự : Chữ HỒ 湖

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

Lịch Khai Giảng tiếng Nhật qua Skype

http://daytiengnhatban.com/lich-khai-giang

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
HỒ BẠN bờ hồ
HỒ CHIỀU ao; đầm; hồ; ao đầm; ao hồ đầm phá; hồ đầm
HỒ THỦY nước hồ; nước ao hồ
HỒ hồ
HỒ DIỆN mặt hồ; mặt nước hồ
GIANG HỒ sông và hồ; dân gian; thế gian; giang hồ
鹹水 HÀM THỦY HỒ hồ nước mặn
火口 HỎA KHẨU HỒ hồ tạo bởi miệng núi lửa; hồ núi lửa
中禅寺 TRUNG THIỀN TỰ HỒ Hồ Chuzenji
07:43:55, 04-08-2015
1984 Lượt xem