Hán tự : Chữ HỒ 狐

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

Lịch Khai Giảng tiếng Nhật qua Skype

http://daytiengnhatban.com/lich-khai-giang

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
饂飩 HỒ xxx ĐỒN món Udon và đậu rán chìm
HỒ SẮC Màu nâu nhạt
HỒ VIÊN vượn cáo
HỒ LI hồ ly; kẻ ranh mãnh; kẻ xảo quyệt
の嫁入り HỒ GIÁ NHẬP mưa bóng mây
HỒ cáo; chồn
BẠCH HỒ cáo trắng
06:57:44, 22-08-2015
2488 Lượt xem