Hán tự : Chữ HOẶC 或

âm Hán HOẶC- Số nét: 08 – Bộ: QUA 戈
âm ON ワク, コク, イキ
âm KUN 或る ある
あるい
あるいは

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

Lịch Khai Giảng tiếng Nhật qua Skype

http://daytiengnhatban.com/lich-khai-giang

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
いは HOẶC hoặc; hoặc là
HOẶC mỗi; mỗi một; có một
06:27:13, 22-08-2015
2130 Lượt xem