Hán tự : Chữ KHÍ 汽

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

 

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
KHÍ XA hỏa xa;tàu hỏa; tàu;xe lửa
KHÍ THUYỀN thuyền máy; xuồng máy
KHÍ ĐỊCH còi xe lửa;sáo; còi
DẠ KHÍ XA xe lửa chạy ban đêm
急行 CẤP HÀNH,HÀNG KHÍ XA xe lửa tốc hành
20:42:06, 21-06-2015
2599 Lượt xem