Hán tự : Chữ KỲ 棋

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
KỲ PHỔ kết quả trò chơi; thành tích chơi game
KỲ SỸ,SĨ ngưòi chơi cờ chuyên nghiệp; cờ thủ
TƯƠNG,TƯỚNG KỲ BÀN bàn cờ;bàn cờ tướng
倒し TƯƠNG,TƯỚNG KỲ ĐẢO sự đổ dần dần hàng loạt; việc đổ dần dần thành loạt; việc ngã dúi dụi vào nhau
をさす TƯƠNG,TƯỚNG KỲ đánh cờ
TƯƠNG,TƯỚNG KỲ cờ bạc;cờ tướng
07:03:05, 11-06-2015
2333 Lượt xem