Hán tự : Chữ LÃNG 浪

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

Lịch Khai Giảng tiếng Nhật qua Skype

http://daytiengnhatban.com/lich-khai-giang

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
LÃNG HOA Naniwa
LÃNG NHÂN lãng tử; kẻ vô công rồi nghề; kẻ lang thang
LÃNG TỐC Naniwa
費者 LÃNG PHÍ GIẢ lãng tử
費生活 LÃNG PHÍ SINH HOẠT đãng
費する LÃNG PHÍ lãng phí;phí;phí phạm;phung phí;rải
LÃNG PHÍ sự lãng phí;xa hoa;xa xỉ phẩm
LÃNG HOA Naniwa
花節 LÃNG HOA TIẾT Naniwabushi;tình cảm ướt át
する LƯU LÃNG bôn ba
PHONG LÃNG sóng gió
LƯU LÃNG sự lang thang; sự phiêu dạt
PHIÊU LÃNG sự phiêu lãng
BA LÃNG sóng; sóng cồn
PHÙ LÃNG GIẢ du thủ;kẻ lang thang
PHÙ LÃNG NHÂN lãng nhân
する PHÓNG LÃNG lãng du;phiêu bạt
する PHÙ LÃNG lang thang
PHÙ LÃNG sự lang thang
時間を費する THỜI GIAN LÃNG PHÍ phí tổn
07:12:19, 04-08-2015
2151 Lượt xem