Hán tự : Chữ LÂU 楼

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
LÂU CÁC lầu các
LÂU MÔN cổng vào lầu các
CHUNG LÂU tháp chuông
摩天 MA THIÊN LÂU nhà chọc trời
05:57:31, 18-06-2015
2298 Lượt xem