Hán tự : Chữ LÊ 梨

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
の礫 LÊ LỊCH Không nhận được tin tức gì
の実 LÊ THỰC Quả lê
quả lê
06:58:10, 11-06-2015
2339 Lượt xem