Hán tự : Chữ LƯỢC 掠

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
める LƯỢC đánh cắp
KIẾP LƯỢC Sự cướp bóc; sự tước đoạt; cướp bóc; tước đoạt
06:19:00, 28-05-2015
2293 Lượt xem