Hán tự : Chữ LƯƠNG 涼

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

Lịch Khai Giảng tiếng Nhật qua Skype

http://daytiengnhatban.com/lich-khai-giang

Hán LƯƠNG- Số nét: 11 – Bộ: THỦY 水
ON リョウ
KUN 涼しい すずしい
涼む すずむ
涼やか すずやか
涼い うすい
涼す ひやす
まことに
りょ

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
LƯƠNG PHONG gió mát
LƯƠNG PHONG gió mát
LƯƠNG VỊ sự mát mẻ
LƯƠNG làm mát; làm nguội; nguôi đi
しい天気 LƯƠNG THIÊN KHÍ mát trời
しい LƯƠNG bình tĩnh;mát;mát mẻ
TỊCH LƯƠNG sự mát mẻ của buổi tối
した HOANG LƯƠNG đìu hiu
飲料 THANH LƯƠNG ẨM LIỆU đồ uống lạnh
大変しい ĐẠI BIẾN LƯƠNG mát rượi
どんよりしたしい LƯƠNG râm mát
07:36:22, 04-08-2015
2013 Lượt xem