Hán tự : Chữ MẠC 漠

Hán MẠC- Số nét: 13 – Bộ: THỦY 水
ON バク

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

Lịch Khai Giảng tiếng Nhật qua Skype

http://daytiengnhatban.com/lich-khai-giang

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
然と MẠC NHIÊN hàm hồ; không rõ ràng
MẠC NHIÊN không rõ ràng; hàm hồ;sự hàm hồ; sự không rõ ràng
SA MẠC sa mạc
サハラ砂 SA MẠC sa mạc Sahara
05:46:41, 05-08-2015
2412 Lượt xem