Hán tự : Chữ NHAI 涯

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

Lịch Khai Giảng tiếng Nhật qua Skype

http://daytiengnhatban.com/lich-khai-giang

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
教育 SINH NHAI GIÁO DỤC sự giáo dục cho cuộc sống; giáo dục cho cuộc sống
SINH NHAI sinh nhai; cuộc đời
THIÊN NHAI đường chân trời;miền đất xa xôi
公生 CÔNG SINH NHAI nghề làm dâu trăm họ
一生 NHẤT SINH NHAI cả cuộc đời; cả đời
07:14:18, 04-08-2015
2164 Lượt xem